E-mail:
revitest@mail.t-com.sk

REVITEST
Štefan Capák
A. Sipossa 32
936 01  ŠAHY

Tel.:
+421 905 253 728

Copyright © 2015 revitest.sk. Všetky práva vyhradené.

Vzdelávanie elektrotechnikov, 05.1, 05.2, v zmysle §16, Zák. č.124/2006 a Vyhl. č.356/2007:

1, Poučenie zamestnancov v zmysle Vyhl. č.508/2009, §20

2, Školenie elektrotechnikov v zmysle §7, Zák. č.124/2006

3,Odborná príprava elektrotechnikov na získanie osvedčenia §21-23, v zmysle §16, Zák. č.124/2006

4,Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov, §21 - §24, v zmysle §16, Zák. č.124/2006

Vzdelávanie elektrotechnikov

Úvod

Odborné prehliadky a odborné skúšky /revízie/ elektrických zariadení

Vzdelávanie
elektrotechnikov

Kontakt

Termovízne
meranie