E-mail:
revitest@mail.t-com.sk

REVITEST
Štefan Capák
A. Sipossa 32
936 01  ŠAHY

Tel.:
+421 905 253 728

Copyright © 2015 revitest.sk. Všetky práva vyhradené.

Odborné prehliadky a odborné skúšky /revízie/ elektrických zariadení

Úvod

Odborné prehliadky a odborné skúšky /revízie/ elektrických zariadení

Vzdelávanie
elektrotechnikov

Kontakt

Termovízne
meranie

Odborné prehliadky a odborné skúšky/revízie/do 1000V, nad 1000V a bleskozvodov:

1, Elektrické inštalácie

2, Elektrické zariadenia(stroje).

3, Prenosné spotrebiče a ručné elektrické náradie


Odborné prehliadky a odborné skúšky/revízie/do 1000V, nad 1000V a bleskozvodov vo výbušnom prostredí:                           

1, Prostredia s výbušnými plynmi

2, Prostredia s výbušnými prachmi


Odborné prehliadky a odborné skúšky/revízie/do 1000V, nad 1000V a bleskozvodov pre banské zariadenia:

1, V rozsahu C6 - na povrchu, lomy a štrkopieskovne