E-mail:
revitest@mail.t-com.sk

REVITEST
Štefan Capák
A. Sipossa 32
936 01  ŠAHY

Tel.:
+421 905 253 728

Copyright © 2015 revitest.sk. Všetky práva vyhradené.

Termovízne meranie:

1, Meranie elektrických zariadení

2, Meranie únikov tepla na stavebných objektoch

Termovízne meranie

Úvod

Odborné prehliadky a odborné skúšky /revízie/ elektrických zariadení

Vzdelávanie
elektrotechnikov

Kontakt

Termovízne
meranie