E-mail:
revitest@mail.t-com.sk

REVITEST
Štefan Capák
A. Sipossa 32
936 01  ŠAHY

Tel.:
+421 905 253 728

Copyright © 2015 revitest.sk. Všetky práva vyhradené.

Údaje fyzickej osoby:
Štefan Capák - REVITEST
A. Sipossa 32
936 01 ŠAHY

tel.:+421 905 253 728

IČO:37422456
DIČ:1028172442

E-mail:revitest@mail.t-com.sk

www.revitest.sk

Kontaktné informácie

Máte otázku? Kontaktujte nás…

Úvod

Odborné prehliadky a odborné skúšky /revízie/ elektrických zariadení

Vzdelávanie
elektrotechnikov

Kontakt

Termovízne
meranie

Údaje s.r.o.
REVITEST s.r.o.
Štefan Capák - konateľ
A. Sipossa 32
936 01 ŠAHY

tel.:+421 905 253 728

IČO:45956201
DIČ:2023168312

E-mail:revitest@mail.t-com.sk

www.revitest.sk